Αίτηση Συμμετοχής στο Δίκτυο και Έγκριση του Δικτύου

Όσα σχολεία επιθυμούν μπορούν να ενταχθούν στο δίκτυο "Τα σπήλαια της Ελλάδας στο Φως".
Η συμμετοχή των σχολείων στο δίκτυο έχει διάρκεια δυο σχολικών ετών και μπορεί να ανανεωθεί. για να ενταχθείτε στο δίκτυο παρακαλώ συμπληρώστε την αίτηση και το πρωτόκολλο συνεργασίας που θα βρείτε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου