Θεματικές Ενότητες

Οι θεματικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί το δίκτυο είναι οι παρακάτω:
1.       Σπηλαιογένεση
2.       Είδη σπηλαίων
3.       Κλίμα-Χλωρίδα – Πανίδα
4.       Μυθολογία και σπήλαια
5.       Θρύλοι, λαϊκές παραδόσεις των σπηλαίων
6.       Ιστορικά γεγονότα που συνδέονται με τα σπήλαια.
7.       Τα σπήλαια στην αρχαιότητα
8.       Χρήσεις των σπηλαίων στη σύγχρονη εποχή
9.       Διεπιστημονικότητα και σπήλαια ( ιατρική, υδρογεωλογία, παλαιοκλίμα κα)
10.   Σπηλαιολογία και αθλητική δραστηριότητα
11.   Σπηλαιολογία και τουρισμός
12.    Κίνδυνοι που απειλούν τα σπήλαια και Προστασία τους
13.   Τα σπήλαια του Ελλαδικού χώρου
14.   Τα σπήλαια της Κρήτης
15.   Προώθηση και συνεργασία με σπηλαιολογικούς και περιβαλλοντικούς οργανισμούς στην Ευρώπη και σε άλλες ηπείρους


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου